Polish (Poland)English (United Kingdom)

 

 

Firma nasza zajmuje si? skupem i sprzeda?? trzciny jeziornej. W celu z?o?enia oferty prosimy o wype?nienie formularza lub kontakt telefoniczny tel. 519198026 na pokrycia dachowe.

Skupujemy trzcin? przerobion? w wi?zkach 62 cm oraz trzcin? nieprzerobion? w wi?zkach 105 cm.

 

Skup trzciny na rok 2013 rozpocz?ty:

  • odbir trzciny naszymi ?rodkami transportu
  • p?atno?? gotwk?
  • mo?liwo?? sta?ej wsp?pracy d?ugoterminowej gwarantuj?cej odbir trzciny